Ziver Vakfı, hayatımızın en temel gereksinimleri olan sağlık, barınma, eğitim, ve kültür alanlarında yardıma muhtaç her noktaya ulaşmak adına, desteklediği projeler ve insanların hayatına kattığı bireysel destekleri ile Türkiye’nin daha hızlı gelişmesine destek olmayı ve Türkiye’ye fayda sağlamayı amaçlıyor

İnsani kriz durumunda temel ihtiyaçların giderilmesi amacıyla beslenme ve barınma, ısınma ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin dağıtımını yapıyoruz.

İnsani yardım, en acil durumlara öncelik verilerek, milliyet, ırk, cinsiyet, dinî inanç, sınıf veya politik görüş anlamında hiçbir ayrım yapılmadan sadece ihtiyaç temelli sağlanmalıdır. İhtiyaç sahipleri arasında ayrım gözetmeden hayatı destekleriz.

"paylaştıkça güzelleşir hayatlar"

0
EĞİTİM, KONAKLAMA VE BURS DESTEĞİ
0
AFETZEDELERE BARINMA VE GIDA YARDIMI
0
ELAZIĞ VE BİNGÖL DERNEKLERİNE YARDIM
0
HAYIR KURUMLARINA BAĞIS DESTEĞİ