KULLANIM KOŞULLARI

Ziver Holding Web Sitesinin kullanımıyla ilgili Hüküm ve Koşullar şöyledir:

Telif Hakkı

Ziver Holding, bu yayının telif hakkının sahibidir.

Çoğaltma Yetkisi

Aşağıdaki şartlara tabi olmak suretiyle, bu web sayfalarındaki içeriğin herhangi bir bölümünü herhangi bir kişi çoğaltabilir:

İçeriğin sadece bilgi amacıyla ve ticari olmayan amaçlarla kullanılmasına izin verilebilir.

Hiçbir şekilde değiştirilemez.

Hiçbir Ziver Holding markasının izinsiz kopyası yapılamaz.

İçeriğin her kopyasının her bölümü aşağıdaki telif hakkı notunu içermelidir:

© 2022 Ziver Holding. All Rights Reserved.

Ziver Holding Ticari Markaları

 “Ziver inşaat”, “Ziver Havacılık”, “Ziver Petrol”, “Ziver Sigorta”, “Ziver Gıda” ,Ziver Prodüksiyon” Ziver Holding şirketlerinin ticari markalarıdır ve en az bir yargı bölgesinde kayıtlıdır. Bu ticari markaların kullanımı için hiçbir lisans verilmemektedir veya verildiği ima edilmemektedir. Bu ticari markalar önceden yazılı izin olmadan hiçbir şekilde kopyalanamaz, indirilemez, çoğaltılamaz, kullanılamaz, değiştirilemez ve dağıtılamaz (bir önceki kısımdaki paragrafta belirtildiği gibi bu web sayfalarında yer alan materyalin izinli kopyasının ayrılmaz bir parçası olanlar hariç).

Diğer Ticari Markalar ve Ticari İsimler

Bu materyallerde değinilen tüm diğer ticari markalar veya ticari isimler ayrı ayrı kendi sahiplerine aittir.

Sizin Yorumlarınız

Ziver Holding sizden geri bildirim ister, sizlerin fikir ve önerilerinize önem verir ancak her yoruma ayrı ayrı cevap veremeyebilir. Ziver Holding vereceğiniz herhangi bir bilgiyi kullanmakta ve bu bilgilere göre hareket etmekte serbesttir.

Bu web sitesindeki interaktif özelliklerin kullanılması

Size kolaylık sağlamak için Ziver Holding bu web sitesinde takip ve kullanıcı yorumlarına erişim gibi interaktif özellikler sağlayabilir. Bu özellikleri yalnızca belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanabilirsiniz.

Bu web sitesinin doğruluğu

Bu web sayfaları kasıtsız yapılan hatalar veya basım hataları içerebilir. Bu tür hatalar bulunduğunda Ziver Holdingin takdirine bağlı olarak düzeltilecektir. Bu sayfalardaki bilgiler düzenli olarak güncellenmektedir ancak güncellemelerle değişiklikler yapıldığında hatalar düzeltilemeyebilir veya yeni hatalar ortaya çıkabilir. İnternet, tüm dünyada binlerce sitede bağımsız olarak mevcuttur; bu sayfalardan erişilen bilgilerin bir kısmının kaynağı Ziver Holding olmayabilir. Ziver Holding bu tür içerikler için herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez.

Diğer Sitelere Sağlanan Bağlantılar

İnternet sitelerimizde, dünya çapında ağ (world wide web) içerisinde yer alan diğer sitelere de bağlantılar bulabilirsiniz. Tarafımızdan bağlantı verilen sitelerin tasarımı veya içeriği üzerinde hiçbir etkimizin olmadığını belirtmek isteriz. Bağlantı sağlamaktaki yegâne amacımız faaliyetlerimizle alakalı gördüğümüz hususlarda bilgi sahibi olmanızı sağlamaktır. Bu nedenle, burada sağlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi konusunda hiçbir sorumluluk kabul edemeyiz. Bu çerçevede, bu tür sitelerin her türlü içeriği ile ilgili sorumluluk bağlantı sağlanan sitelere ait olup ziyaret etmeden önce ayarlarını kontrol etmenizi tavsiye ederiz.Bu beyan, İnternet sitelerimizde yer alan ve harici sitelere ve bunların içeriklerine atıfta bulunan tüm bağlantılar için geçerlidir.

Virüsler

Ziver Holding kurumsal web sayfalarından virüsleri uzak tutmak için tüm makul çabaları gösterir ancak bunu taahhüt edemez ve virüsler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Lütfen bu sayfalardan bilgi indirmeden önce gereken tüm önlemleri alın.

Garanti Koşulları

Bu web sitesindeki hizmetler, içerik ve bilgiler "olduğu gibi" sunulur. Ziver Holding, kanunun elverdiği azami ölçüde, her türlü garantiyi (doğrudan, dolaylı, yasal ya da başka şekilde tezahür eden) reddeder. Satılabilirlik, üçüncü tarafların haklarının ihlal edilmemesi ve belli bir amaca uygunluk gibi garantiler de bunlara dâhil olup, sözü geçen garantilerin kapsamı bunlarla sınırlı değildir. Ziver Holding, bağlı şirketleri ve lisansörleri, Ziver Holding kurumsal web sitesi veya sistemleri üzerinde veya aracılığıyla aktarılan hizmetlerin, içeriğin veya bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği, güvenliği veya güncelliği hakkında hiçbir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. Ziver Holding sistemleri veya web sitesi yoluyla edinilen hiçbir bilgi, bu hüküm ve şartlarda açıkça ifade edilmeyen herhangi bir garanti teşkil etmez. 

Bazı yargı hükümleri zımni garanti sınırlamasına izin vermemektedir. Bu nedenle bu bölümdeki sınırlama ve istisnalar sizin için geçerli olmayabilir. Tüketici konumunda iseniz buradaki hükümler feragat edilemeyecek yasal haklarınızı etkilemez. Burada ifade edilen hüküm ve koşulların getirdiği sorumluluk ve garanti sınırlamaları ve istisnalarının adil ve makul olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

Sorumluluk Sınırlaması

Kanunların elverdiği ölçüde, Ziver Holding, bağlı şirketleri, lisansörleri veya Ziver Holding kurumsal web sitesinde bahsi geçen üçüncü taraflar; herhangi tesadüfi, dolaylı, özel, cezai ve sair zarardan, kâr kaybından, Ziver Holding web sitesi veya Ziver Holding sistemlerini, hizmetlerini, içeriğini veya bilgileri kullanamamaktan veya kullanımdan doğacak iş aksamaları veya kaybolan bilgilerden kaynaklanan zararlardan, garanti, sözleşme, haksız fiil, cürüm veya diğer bir hukuki kavrama dayalı olsa da ve Ziver Holding bu tür zararların ihtimali hakkında uyarılmış olsa da sorumlu tutulamaz. Yukarıdaki durumlarla sınırlı kalmamak üzere, geçerli kanunların elverdiği ölçüde, hiçbir koşulda, Ziver Holding’in herhangi bir zarar (doğrudan veya başka bir şekilde) veya kayıpla ilgili, sözleşmeye bağlı olarak, haksız fiil ya da başka bir yolla, ister dava ister hak iddiası şeklinde olsun, toplam yükümlülüğünün 100 EUR’yu geçmeyeceğini kabul ve taahhüt etmiş sayılırsınız. Kanunların elverdiği ölçüde, burada ifade edilen hüküm ve koşullarda sizin için belirtilen tazminatlar münhasırdır ve burada ifade edilen hüküm ve koşullarda açıkça sunulanlarla sınırlıdır.

Ürün ve Hizmetler

Aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece, bu web sayfalarında bahsi geçen inşaat, havacılık, akaryakıt, sigorta, gıda ve Radyo Televizyon İnternet Yayınları Reklam ürün ve hizmetleri Ziver Holding’in ilgili Hüküm ve Koşullarına tabidir.

Bilgi İfşası

Bu web sayfalarını ziyaret edenlerin verdiği bütün bilgiler gizli kabul edilir ve hizmetlerin sunulması için gerekli olan durumlar haricinde Ziver Holding tarafından hiçbir üçüncü kişi veya tarafa ifşa edilmez.